I yes en: Empezipiallo > Tradutors > Manuel Castán Espot

Manuel Castán Espot

Miembro fundador de l'Academia. Filologo y profesor de segundaria. Ye natural de Gabás, en a Vall de Benás. Presidió Chuntos por l'Aragonés, asociación que promovió a cilebración d'o II Congreso de l'Aragonés. Esfensor d'o suyo dialecto local, lo benasqués u patués, ye president de l'Academia dende octobre de 2006.


Libros publicaus en Gara d'Edizions