I yes en: Empezipiallo > Noticias >

Ya a la benta ENTREAUTOS d'Ana Giménez

domingo, 19 de octubre del 2014
Fes sociedat a:

VIII premio de "Nobela Curta Ziudá de Balbastro"

Entreautos ye un paseyo por a Uesca de 1932. A nobela combida á o leutor á refirmar-se en a finestra ubierta en o mes de chunio d’ixa añada, en bels días que escribioron con mayuscla un trango d’aistoria que gosa escribir-se en letras minusclas.

Arte, cultura e bida ziudadana alquieren en ixos tiempos o sendito moderno que nunca no han perdito. Teyatro, rebistas, libros, fotos, esposizions... E a insine Margarita Xirgu. A Xirgu fendo una gambada por o Coso e a Correría.