I yes en: Empezipiallo > Libros d'a coleczión "Clásicos Bernardo Larrosa"

Libros d'a coleczión "Clásicos Bernardo Larrosa"

Tipo de listado
 • Imachen de portalada d'o libro

  2. GARBA Y AUGUA

  Autor: Eduardo Vicente de Vera

  Garba y augua ye un libro emblematico por barias zercustanzias:1) por estar uno d’os primers libros de poesía en aragonés común que se publica, formando parti por tanto d’ixa trilochía que escomenzipia á emplegar en as añadas 70 bella mena d’aragonés literario común; 2) por estar o primer libro que se publica emplegando a ortografía probisional de l’aragonés aprebata en 1974, iniziando por tanto un camín en a...

  PVP:10,00 EUR

  Leyer-ne una abanza
 • Imachen de portalada d'o libro

  1. CUTIANO AGÜERRO

  Autor: Francho Nagore

  Dotor en Filolochía Romanica e profesor de a Universidad de Zaragoza (Campus de Uesca). Estió presidén de o Consello d'a Fabla Aragonesa (dende a suya legalizazión en 1978 dica 2004) e güe ye o bizedireutor de o Instituto de Estudios Altoaragoneses (dende l'añada 2000). Estudioso e rechirador de a luenga aragonesa, ye una fita impreszindible en o prozeso de recuperazión e dinificazión de o nuestro idioma. Entre a suya muito numbrosa...

  PVP:10,00 EUR

  Leyer-ne una abanza
2 libros