I yes en: Empezipiallo > Libros d'a coleczión "Arto"

Libros d'a coleczión "Arto"

Tipo de listado
 • Imachen de portalada d'o libro

  1. RELOCH DE POCHA

  Autor: Chusé Inazio Nabarro (Чусe Инасио Наварро)

  Ye una nabata de cuatre trampos feita només que con parolas. Parolas de buen coral, ixo sí, pero només que parolas. Reloch de pocha ye un sobrebuén exerzizio d’impostazión narratiba e tamién lingüistica. Ye un relato narrato en primera presona en o que un presonache naxito en o Sobrarbe de metaz de o sieglo XIX ¿pastor, nabatero, marino e combatién? nos reconta o suyo biache bital arredol de o mundo e de a suya...
 • Imachen de portalada d'o libro

  2. ALAS DE PAPEL. Gernika, 1937

  Autor: Fernando Romanos Hernando

  Premio de Nobela Curta Ziudá de Balbastro 2010. LIBRO SALDAU
 • Imachen de portalada d'o libro

  3. MESACHES

  Autor: Chusé Inazio Nabarro (Чусe Инасио Наварро)

  Os feitos que se recontan en Mesaches trascurren en a Unibersidá Laboral de Cheste entre as añadas de 1974 e 1977. Ta par d’alabez o protagonista d’a nobela, un mesache d’onze ta catorze añadas, bibe, de conchunta con os suyos compañers, chóbens cadiellos prozedens de totas as Españas, o paso dende a nineza ta l’adoleszenzia en o mesmo inte en o que o país entero yera cambiando, dixando dezaga la nineza, no pas...
 • Imachen de portalada d'o libro

  4. ENTREAUTOS

  Autor: Ana Giménez Betrán

  Entreautos ye un paseyo por a Uesca de 1932. A nobela combida á o leutor á refirmar-se en a finestra ubierta en o mes de chunio d’ixa añada, en bels días que escribioron con mayuscla un trango d’aistoria que gosa escribir-se en letras minusclas. Arte, cultura e bida ziudadana alquieren en ixos tiempos o sendito moderno que nunca no han perdito. Teyatro, rebistas, libros, fotos, esposizions...E a insine Margarita Xirgu. A Xirgu...
4 libros