I yes en: Empezipiallo > Libros > INSULTAR EN ARAGÓN. Caradas, faltadas, embefias, farinazos, palabros, carnuzadas, titabolas...

INSULTAR EN ARAGÓN. Caradas, faltadas, embefias, farinazos, palabros, carnuzadas, titabolas...