I yes en: Empezipiallo > Autors > Artur Quintana i Font

Artur Quintana i Font

Estudià germanística i romanística a Barcelona i a Colònia i es va doctorar el 1973 en Filosofia i Lletres amb una primera versió del treball que ací es presenta. Ha treballat com a germanista a la Universitat de Barcelona, de lector de castellà i català a les universitats de Caerdydd / Cardiff i de Friburg de Brisgòvia, i de professor encarregat de curs de llengua i literatura catalanes a la Universitat de Heidelberg. Jubilat des del 2003 viu ara entre la Codonyera i Espira, localitat on durant molts anys exercí de conseller superior bibliotecari. Els seus treballs giren majoritàriament entorn de l’aragonès i del català de l’Aragó –La nostra llengua (1984), El català a l’Aragó (1989), col·laborador dels reculls de literatura popular catalana de l’Aragó Lo Molinar (1995-1996) i Bllat colrat! (1997), Epistolari de Desideri Lombarte (1981-1989) (2002), El aragonés residual del Bajo Valle del Mezquín (2004), El aragonès nuclear de Nerín y Sercué (Valle de Vio) (2006), Xandra. Estudios aragoneses de luenga e literatura (2007), ... . És membre del Consello Asesor de l’Aragonés, de l’Academia de l’Aragonés i de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i ha estat proposat per a ser-ne de l’Academia Aragonesa del Catalán.

Libros publicaus en Gara d'Edizions